Köprübaşı Malmüdürlüğü

KÖRÜBAŞI İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ

    Malmüdürlüğü ilçemiz hükümet konağının 4. katında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz sorumluluğunu saymanlık, vergi, milli emlak, muhakemat ve personel hizmetleri Müdür, 2 VHKİ., 1 muhasebe memuru, 1 Milli Emlak Memuru,ile yürütmektedir.

    Müdürlüğümüz, 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunlarla kendisine verilmiş olan görevleri yapmaktadır. Bunları sayacak olursak;

  1. Genel bütçeye ait vergi, resim, harç, gecikme zammı gibi alacakları tahakkuk edip, tahsil etmek
  2. Hazineye ait adli makamlarla dava konusu edilmiş; davaları takip etmek
  3. Devletin hükmü ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
  4. Genel bütçeye dahil ödenek, kadro ve çeşitli kanunların vermiş olduğu harcamaları yapmaktır.

 

 

Personel Listesi

 

Malmüdürü Vekili: Metin ŞAVAŞKAN

Muhasebe Memuru : Serkan ŞAHİN

Milli Emlak Memuru : Mahir ORHON

V.H.K.İ.: Ahmet AYVAZOĞLU

V.H.K.İ.: Hasan DEMİREL

 

 

 İrtibat Bilgileri

Malmüdürü : (0462) 671 47 01

Muhasebe Servisi: (0462) 671 47 03

Gelir Servisi : (0462) 671 47 02

Milli Emlak : (0462) 671 45 06