Defterdarımızın Mesajı

Değerli çalışma arkadaşlarım ve sitemizi ziyaret eden internet kullanıcıları; genel kabul gören ve sık kullanılan nitelemelerden biri de içinde bulunduğumuz çağın “BİLGİ” çağı olduğudur. O halde tarafımızdan da kabul edilen bu anlayışa göre, bu çağın insanlarının da bilgili insan olmaları zorunluğudur.

Bu zorunluluk “BİLGİ” ye sahip olan her kurumu, sahip oldukları bu bilgiyi arayan/talep eden herkesin istifadesine ve kolay erişimine sunmasını gerektirmektedir.

Öte yandan en etkili ve şeffaf denetimin “KAMU DENETİMİ” olduğu inancından hareketle, kamu kaynağı kullanarak faaliyetlerini yürüten bütün kurum ve kuruluşların sahip oldukları bilgiyi kamunun erişimine ve dolayısıyla denetimine açık tutmasından daha tabii ne olabilir?

Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamayı, belirlenen maliye politikalarını uygulamayı, uygulamayı takip etmeyi ve denetlemeyi misyon; hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir ve öncü bir bakanlık olmayı da kendisine vizyon olarak belirlemiş olan Maliye Bakanlığının taşra kuruluşu olarak vatandaşın bilgi çağının teknolojisini kullanarak hem kurumumuzla ilgili bilgi edinmesi ve hem de kendisinden aktarılan kaynaklarla yürüttüğümüz faaliyetlerimizi saydam olarak izleyip denetlemesi için defterdarlığımızın web sayfasını yenilenmiş haliyle hizmetinize sunmanın ve sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Çağın gerektirdiği bilgili insan/bilgi toplumu hedefine katkıda bulunmak adına ve hızlı-kaliteli hizmet sunma inancıyla, sitemizin yeni halinin herkese faydalı olmasını diliyor, emeği geçenleri kutluyor, kullanıcılarına selam ve saygılarımı sunarken Artur MİLLER’ın bir sözü ile bitiriyorum.

İnsanlar; zeki insanları kıskanırlar, güçlü insanlardan korkarlar ve ancak BİLGİLİ/KALİTELİ insanlara saygı duyarlar.

Enver ÇOKYİĞİT

Defterdar